Generelle regler for Mc-bananas

Regler for Aktive og Passive medlemmer af klubben.

Aktive medlemmer.
Generelle regler for MC-BANANAS.
 
1. Euforiserende stoffer og våben, må og skal ikke forefindes i klubben, overtrædelse medfører udsmidning på stedet.
 
2. Man må kun gå med klubbens egne mærker på vesten, og vesten er personlig, og må ikke bæres af andre end klubbens medlemmer.
 
3. Upassende opførsel vil medføre indkaldelse til et møde i klubben til en drøftelse om fortsat medlemskab.
 
4. Før et medlem kan optages på prøve til aktivt medlem, skal man minimum være påbegyndt Mc kort.
 
5. Prøvemedlemmer har 6 måneder prøvetid, hvor man skal møde op min. 4 gange i klub regi og skal have mødt minimum 50% af klubbens medlemmer for at blive stemt ind, den først kommen klubaften derefter. Bliver man ikke stemt ind, kan man først blive optaget som prøvemedlem igen efter 12 måneder fra afstemnings datoen.
 
6. Ved klubbens egne arrangementer indbetales 100 kr. ved tilmelding. Dog ikke ved arrangementer betalt af klubben.
 
 
7. Ved arrangementer, der kræver kørsel på MC, skal MC så vidt det er muligt medbringes.
 
8. Klubaftener er kun for medlemmer og deres nærmeste og andre MC-klubber. Kommende medlemmer er velkommen dog maks. 2 gange derefter som prøvemedlem. Man skal være med mindst 6 gange om året i klub regi.
 
9.  Til kvartalsmøder opfordres der på det kraftigste til at deltage, så vidt det er muligt. Udeblivelse fra 2 kvatalsmøder i træk medfører en advarelse. Ved udeblivelse fra 3 kvatalsmøder bliver medlemskabet drøftet på bestyrelsesmøde. Der bliver afholdt 4 kvatalsmøder om året, hvor passive medlemmer er velkommen på de 2 af dem, og på disse vil der ingen afstemning være.
Ved kvartalsmøder og bestyrelsesmøder, skal man møde til tiden, skulle man blive forhindret, sender man en sms i god tid.
 
10. For faste par med fælles Mc, kan den bedre halvdel meldes ind som aktivt medlem.
Hvis parret fraskilles har parten uden MC kørekort 3 måneder til at påbegynde dette. Hvis dette ikke er sket, er vedkommende udmeldt.
 
11. Kontingent betales forud, det skal køre over banken, man har 2 mdr. til at få det til at køre, skulle man blive mere end 2 mdr. bagud vil medlemskabet i MC-Bananas blive opsagt. Er man bagud  med kontingent kan man ikke deltage i klub betalte arrangementer.
 
12. Kontingentet som er fastsat anno 2010 er for alle medlemmer og prøve medlemmer, aktive som passive  100 kr.
 
13. Hvis medlemmer mister kørekortet, vurderes medlemskabet.
 
14. Ved udmeldelse eller udsmidning af klubben skal mærkerne og nøgler afleveres, pengene for mærkerne refunderes ikke.


15. Overtrædes nogle af de generelle regler. Vil det blive taget op på et bestyrelsesmøde


Passive medlemmer.                               
Generelle regler for mc bananas's passivemedlemmer.

1. euforiserende stoffer og våben, må og skal ikke forefindes i klubben, overtrædelse medfører udsmidning på stedet.

2. passivemedlemmer må ikke gå med rygmærker, men må gå i klubbens tøj.

3. upassende opførelse, vil medføre indkaldelse til møde med klubben bestyrelse, til en drøftelse om forsat medlemskab.

4. før et medlem kan optages på prøve til passive medlem, skal man minimum være fyldt 18 år.

5. som kommende passiv medlem har man 6 måneders prøvetid, hvor de skal møde min. 4 gange i klub regi og skal have mødt minimum 50% af klubbens medlemmer for at blive stemt ind. den første kommende klubaften derefter. bliver man ikke stemt ind, kan man først blive optaget som prøvemedlem igen efter 12 måneder fra afstemnings datoen.

6. ved klubbens egne arrangementer indbetales 100 kr. ved tilmeldning dog ikke ved fuld udbetalt arrangementer af klubben.

7. klubaftener er kun for aktive og passive medlemmer og deres nærmeste og andre mc-klubber. kommende medlemmer er velkommende dog maks 2 af gange her efter som prøvemedlem. man skal være med minst 6 gange om året i klubben regi.

8.der vil blive afholdt 2 kvartalsmøder om året hvor passive medlemmer er velkommende til at deltage, og komme med forslag m.m. Der vil ikke blive afstemt om noget på de møder, men alle forslag vil komme med på et bestyelsesmøde.
( passive medlemmer har ingen stemmeret)
 
9.kontingent betales forud, det skal køres over banken, man har 2 mdr.til at få det til at køre, skulle man blive mere end 2 mdr. bagud ville medlemskabet i Mc-bananas blive opsagt.

10. kontingentet er fastsat anno 2010 og er for aktive og passive medlemmer 100 kr. prøvemedlemmer betaler også kontingent.
 
11. overtrædes  nogle af de generelle regler, ville det blive taget op på et bestyelsesmøde.
Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE